ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์


ติดต่อเรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งศูนย์ e-Registration Support Center (ณ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งสอบถามข้อมูล และตอบ/แก้ไขปัญหา ต่างๆ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-5995-8
อีเมล : e-regis@dbd.go.th