ระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration)

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์

ลงทะเบียน


ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ใช้งานระบบ

จดทะเบียนนิติบุคคลง่าย...เพียงปลายนิ้ว
ด้วยระบบจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์
เริ่มให้บริการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ติดต่อเรา


กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจัดตั้งศูนย์ e-Registration Support Center (ณ ชั้น 9 กรมพัฒนาธุรกิจการค้า)
เพื่อเป็นศูนย์ให้คำปรึกษาแนะนำ รวมทั้งสอบถามข้อมูล และตอบ/แก้ไขปัญหา ต่างๆ
เกี่ยวกับการจดทะเบียนนิติบุคลทางอิเล็กทรอนิกส์ e-Registration

เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป

ข้อมูลเพิ่มเติม

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
ที่อยู่ : 563 ถนน นนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-5995-8
อีเมล : e-regis@dbd.go.th